Компанијата ИНСАЈТ Груп е основана во 2011 година како резултат на визијата дека на компаниите во им е потребна високо професионална поддршка за развој на нивните бизниси преку докажани стратегии и алатки за развој на вработените

Нашата страст е во поттикнувањето и поддршката на промени во компаниите кои им овозможуиваат остварување на нивните бизнис цели и мисии. Веруваме дека секоја компанија, со вистински партнерства и посветеност на сите вработени, може да постигне неверојатни резултати.

Пријави се тука

Chief Accountant
Главен сметководител

Сертификати

Галерија

Огласи за работа

Обуки и сертификации